Obowiązek dematerializacji wszystkich akcji | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

Obowiązek dematerializacji wszystkich akcji

Zarząd informuje, że został wprowadzony obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych (wejście w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019, poz. 1798). Najpóźniej do dnia 31.12.2020 wszyscy Akcjonariusze będą zobligowani złożyć w siedzibie Spółki dokumenty akcji. Od 01.01.2021 roku akcje spółek akcyjnych nie będą miały formy fizycznego dokumentu. Wszystkie akcje będą zapisane w postaci elektronicznej, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.