Zawarcie umowy z Michael/Strom Dom Maklerski S.A. | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

Zawarcie umowy z Michael/Strom Dom Maklerski S.A.

Zarząd Spółki Plusfactor zawarł z podmiotem wybranym uchwałą WZA, Michael/Strom Dom Maklerski S.A. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Tel: +48 22 128 59 00, Fax: +48 22 128 59 89, www.michaelstrom.pl, umowę na prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy (Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019, poz. 1798).

W związku z tym, do wszystkich akcjonariuszy, pięciokrotnie, w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc, zostaną wysłane wezwania do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji, które zostaną przesłane do Michael/Strom Dom Maklerski w celu przeprowadzenia dematerializacji i utworzenia rejestru elektronicznego.