Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plusfactor S.A z siedzibą we Wrocławiu | Plusfactor

Informacje dla akcjonariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Plusfactor S.A z siedzibą we Wrocławiu

Plusfactor S.A z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A, informuje Pana/Panią, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 październik 2020 r. na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie firmy.