Faktoring niepełny | Plusfactor

Produkty

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny to finansowanie faktur Faktoranta (Dostawcy) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców.

W ramach tej usługi Faktorant (Dostawca) otrzymuje zapłatę za fakturę (zaliczka, zwyczajowo ok.80-90%) bezpośrednio po dostarczeniu do Faktora (instytucji finansującej) kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru. Pozostała część zapłaty za fakturę (czyli 10-20%) przekazywane jest na rachunek bankowy Faktoranta, gdy tylko odbiorca ureguluje płatność.

Usługa ta ma niebagatelne znaczenie dla firmy bowiem zapewnia stały dopływ środków dla Dostawcy bezpośrednio po dostarczeniu towaru do odbiorcy. Dzięki temu Faktorant (Dostawca) nie musi oczekiwać na zapłatę aż do momentu kiedy faktura stanie się wymagalna, a w wielu przypadkach bierze na siebie ciężar finansowania przeterminowanych faktur.

W sytuacji kiedy Odbiorca opóźnia się z zapłatą, Faktor podejmuje uzgodnione z Faktorantem działania dyscyplinujące np. wykonuje telefony windykacyjne, wysyła monity .

Faktor akceptuje zwłokę w płatności w tzw. okresie regresu (standardowo 30 dni). Po tym okresie – wobec braku zapłaty od Odbiorcy – Faktorant zobowiązany jest zwrócić otrzymaną od Faktora zaliczkę.

Usługa faktoringu z regresem (niepełnego) może być realizowana zarówno w obrocie krajowym jak i eksportowym.

Korzyści dla firm:
  • zapłata za zrealizowaną sprzedaż przed terminem płatności
  • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców
  • możliwość zaproponowania odbiorcom lepszych warunków handlowych
  • ograniczenie pracy oraz kosztów związanych z rozliczaniem i dochodzeniem należności
  • elastyczne i proste narzędzie finansowania bieżącej działalności
  • kontrola i stały monitoring spłat
Zapytaj o ofertę