Finansowanie kontraktów | Plusfactor

Produkty

Finansowanie kontraktów

Prefinansowanie kontraktów to usługa polegająca na zorganizowaniu finansowania w dwojaki sposób. Pierwsze rozwiązanie to zorganizowanie pożyczki która będzie finansowała dostawy, druga ścieżka to inwestor zastępczy który nabędzie towar i odsprzeda go naszemu klientowi. Obydwa sposoby są w całości nadzorowane przez Plusfactor. W każdym z przypadków szczególnej analizie podlegają strony transakcji, warunki techniczne oraz rentowność na każdym z etapów transakcji.

Zapytaj o ofertę