Faktoring odwrotny | Plusfactor

Produkty

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to finansowanie faktur od Dostawców (finansowanie zobowiązań).

W ramach tej usługi Dostawca otrzymuje zapłatę za fakturę (w 100%) od Faktora a Odbiorca ma prolongowany termin zapłaty najczęściej o kolejne 30-60 dni licząc od terminu płatności. W zależności od faktora terminu prolongaty jest naliczany albo od daty zapłaty na konto Dostawcy albo też od daty wymagalności finansowanej faktury.

Usługa faktoringu na dostawców może być realizowana zarówno w przypadku Dostawców krajowych jak i zagranicznych.

Korzyści dla firm:
  • Wydłużony termin płatności za dostawy towarów
  • poprawa wizerunku u dostawców
  • możliwość zaproponowania odbiorcom lepszych warunków handlowych
  • elastyczne i proste narzędzie finansowania bieżącej działalności
Zapytaj o ofertę