Mikrofaktoring | Plusfactor

Produkty

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring to finansowanie faktur Dostawcy (Faktoranta) w ramach limitów faktoringowych już od 5.000 PLN !!!

Jest to idealna usługa dla mikro i małych firm, oferująca szeroki dostęp do dodatkowych środków finansowych (alternatywnych do kredytów obrotowych). Usługa polega na wykupie przez Faktora nieprzeterminowanych faktur z tytułu sprzedaży towarów/usług wystawionych przez Dostawcę na jego kontrahentów. Dzięki usłudze faktoringu Faktorant może uzyskać środki finansowe bezpośrednio po zrealizowanej dostawie lub wykonanej usłudze.

Konstrukcja produktu mikrofaktoringu oparta jest o schemat faktoringu z regresem, ale pozbawiona jest wielu barier typowych dla faktoringu (np. minimalna ilość odbiorców, minimalny obrót do faktoringu, nie ma wyłączeń branżowych i wiele innych).

Cechy mikrofaktoringu:
  • Limity faktoringowe od 700 zł/200 euro, max.limit to nawet 250.000 zł / równowartość EUR
  • Możliwość finansowania pojedynczych faktur
  • Faktoring z regresem (tzn. bez przejęcia ryzyka)
  • Akceptowalne terminy płatności od 7 do 90 dni
  • Zaliczka do 100% faktury brutto
  • Brak zaświadczeń ZUS/US i konieczności przedkładania dokumentów finansowych
  • Decyzja i wypłata środków do 24h
  • Finansowanie w PLN i EUR
  • Także dla start-up'ów
Zapytaj o ofertę